Maintenance 4.0 in de procesindustrie

Door toepassen van robots en geautomatiseerde processen kan onderhoud in de procesindustrie sterk verbeteren op gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Dit project brengt de vraag uit de industrie samen met het aanbod van veel kennis en vaardigheden van het MKB op het gebied van automatisering, mechatronica en robotica

Alle logo's Smart Maint Labs 3 breed.jpg

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling van het project is het realiseren van een nieuw en open innovatiesysteem waarin Maintenance 4.0 toepassingen (waaronder robotica) ontwikkeld worden die de industrie veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. Hiermee wordt de concurrentiepositie van de regionale industrie (met een sterke focus op de procesindustrie) verbeterd en het cluster Maintenance versterkt.

In de Smart Maintenance Labs worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en ontstaat nieuwe bedrijvigheid in de Deltaregio. Door behoeftes en uitdagingen van de asset owners te koppelen aan het aanbod van innovatieve toepassingen en oplossingen vanuit het MKB. Daarbij worden benodigde faciliteiten ontwikkeld en benut om de toepassingen te ontwikkelen, te testen en te demonstreren. Middels een 5-tal concrete projecten en ongeveer eenzelfde aantal nog te definiëren projecten wordt binnen het project waarde gerealiseerd voor alle stakeholders en validatie van het innovatie model gevoerd.

De uitdagingen die projectmatig worden aangepakt:

  1. Doelmatig inspecteren in explosieve omgevingen => ExRobotics
  2. Non-entry onderhoud | Launch Platform Development => SieTec / Draftec
  3. Cleaning & Coating | Increase Crawler Capabilities => Nobleo
  4. Activiteiten op hoogte | Drone Deployment => Terra Inspectioneering / Avular
  5. Storingen oplossen | Augmented- & Virtual Reality Maintenance => WWA / Synchron

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.846.419,00
Bedraagt de subsidie (EFRO + Rijk + Provincie) € 1.423.209,00.

Receive your 10 Liquidhandling Tips

Sign up for the newsletter